Dana 24.09.2015. u restoranu Barok u Varaždinu održali smo redovnu godišnju Skupštinu Društva sa sljedećim dnevnim redom: DNEVNI RED: Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednice 1. Usvajanje poslovnika o radu redovne godišnje Skupštine 2. ... Više...